Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του χρήστη αυτού του ιστότοπου και της TEXTINTEL FZE, ιδιοκτήτη και παρόχου αυτού του ιστότοπου. Η TEXTINTEL FZE λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας

Ορισμοί και ερμηνεία

Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Δεδομένα– συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στην TEXTINTEL FZE μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτός ο ορισμός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων.
 2. Μπισκότα– ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή / και όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο παρατίθενται στην παρακάτω ρήτρα (Μπισκότα);
 3. Νόμοι περί προστασίας δεδομένων– κάθε εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της οδηγίας 96/46/ΕΚ (οδηγία για την προστασία των δεδομένων) ή της GDPR, καθώς και τυχόν εθνικών εκτελεστικών νόμων, κανονισμών και παράγωγου δικαίου, για όσο διάστημα η GDPR ισχύει στο Βέλγιο·
 4. GDPR– τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679·
 5. TEXTINTEL FZE, εμείςήμας
 6. Νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies– τους κανονισμούς του 2003 περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς του 2011 περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ΕΚ) (τροποποίηση)·
 7. Χρήστηςήεσύ– οποιοδήποτε τρίτο μέρος που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν απασχολείται (i) από την TEXTINTEL FZE και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ή (ii) δεν προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή άλλως παρέχει υπηρεσίες στην TEXTINTEL FZE και δεν έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και
 8. Ιστότοπος– τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή,https://transkriptor.com/, και οποιεσδήποτε υπό-ιστοσελίδες αυτού του ιστότοπου, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμηνεία:

 1. ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα.
 2. Οι αναφορές σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, πίνακες ή παραρτήματα είναι σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, πίνακες ή παραρτήματα αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
 3. η αναφορά σε ένα πρόσωπο περιλαμβάνει επιχειρήσεις, εταιρείες, κρατικούς φορείς, καταπιστεύματα και εταιρικές σχέσεις·
 4. Ο όρος "συμπεριλαμβανομένων" νοείται ως "συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό",
 5. η αναφορά σε οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίησή της·
 6. Οι επικεφαλίδες και οι υπότιτλοι δεν αποτελούν μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της TEXTINTEL FZE και των χρηστών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν συνδέσμων που ενδέχεται να παρέχουμε σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων.

Για τους σκοπούς των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων, η TEXTINTEL FZE είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». Αυτό σημαίνει ότι η TEXTINTEL FZE καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέγονται

Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από εσάς:

 1. Όνομα;
 2. τίτλος εργασίας ·
 3. επάγγελμα;
 4. στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου.
 5. δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα·
 6. Διεύθυνση IP (που συλλέγεται αυτόματα).
 7. τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού (συλλέγεται αυτόματα).
 8. λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα).
 9. φυσική διεύθυνση ;
 10. δεδομένα χρήσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 11. αρχείο αλληλογραφίας που έχετε μαζί μας.
 12. ηχογραφήσεις σύσκεψης (Μόνο συσκέψεις για τις οποίες ο χρήστης έχει παραχωρήσει άδεια εγγραφής)

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε Δεδομένα

Συλλέγουμε Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. τα δεδομένα μας δίνονται από εσάς.
 2. τα δεδομένα λαμβάνονται από άλλες πηγές· και
 3. Τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που μας δίνετε εσείς

Η TEXTINTEL FZE θα συλλέξει τα Δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

 1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 2. όταν εγγράφεστε μαζί μας και δημιουργείτε έναν λογαριασμό για να λαμβάνετε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας,
 3. όταν συμπληρώνετε έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς (αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές),
 4. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας,

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους

Η TEXTINTEL FZE θα λαμβάνει Δεδομένα σχετικά με εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

 1. Χοτζάρ;
 2. Google Analytics;
 3. Τραγανός;
 4. Τύπος;
 5. YouTube API*
 6. Google ημερολόγια

*Οι χρήστες που επιλέγουν να ανεβάσουν αρχεία χρησιμοποιώντας την ενσωμάτωση μεταφόρτωσης YouTube συμφωνούν να δεσμεύονται από τους YouTube Όρους Παροχής Υπηρεσιών (https://www.youtube.com/t/terms), οι οποίες σχετίζονται με την Google Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.google.com/policies/privacy).

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Στο βαθμό που έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα συλλέγουμε αυτόματα τα Δεδομένα σας, για παράδειγμα:

 1. συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και την πλοήγηση του Ιστότοπου και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, τις ώρες και τη συχνότητα με την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό του.
 2. θα συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα, με τίτλο "Cookies".

Χρήση των Δεδομένων από εμάς

 1. Οποιοδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:
  1. εσωτερική τήρηση αρχείων·
  2. βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας,
  3. μετάδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού μάρκετινγκ που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
  4. επικοινωνία για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση του Ιστότοπου.
 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, εάν το κρίνουμε απαραίτητο να το πράξουμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματά σας» παρακάτω).
 3. Για την παράδοση άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω opt-in είτε μέσω soft-opt-in:
  1. Η συγκατάθεση soft opt-in είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης που ισχύει όταν έχετε προηγουμένως συνεργαστεί μαζί μας (για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία και προωθούμε παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες). Σύμφωνα με τη συγκατάθεση "soft opt-in", θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη, εκτός εάν εξαιρεθείτε.
  2. Για άλλους τύπους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, απαιτείται να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, πρέπει να αναλάβετε θετική και θετική δράση όταν συναινείτε, για παράδειγμα, επιλέγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου που θα παρέχουμε.
  3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματά σας» παρακάτω.
 4. Όταν εγγράφεστε μαζί μας και δημιουργείτε έναν λογαριασμό για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.
 5. Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σύσκεψης, όπως όνομα σύσκεψης, σύνδεσμος σύσκεψης, ημερομηνία και ώρα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

   

  1. Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
  2. Για να βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης του προγραμματισμού και της διαχείρισης συσκέψεων.

Σε ποιους κοινοποιούμε Δεδομένα

 1. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους ακόλουθους λόγους:
  1. τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή/και τους επαγγελματίες συμβούλους μας – Για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε άμεσο μάρκετινγκ (όπως ενημερωτικά δελτία ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς και πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν).
  2. τρίτους παρόχους πληρωμών που επεξεργάζονται πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου - για να επιτρέπουν σε τρίτους παρόχους πληρωμών να επεξεργάζονται πληρωμές χρηστών και επιστροφές χρημάτων.
 2. Ενσωμάτωση με πλατφόρμες τρίτων:
  Όταν συνδέετε πλατφόρμες τρίτων όπως το Ημερολόγιο Google και το Apple iCal στις Υπηρεσίες μας, μας δίνετε την άδεια να μεταφέρουμε τις καθορισμένες πληροφορίες και δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του email σας, σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων για λογαριασμό σας. Αυτό γίνεται για να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ενσωμάτωση και να βελτιωθεί η εμπειρία χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων

 1. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας, για παράδειγμα:
  1. Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικά για εσάς.
  2. αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.
 2. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε υποψίας παραβίασης δεδομένων. Εάν, υποψιάζεστε, οποιαδήποτε κακή χρήση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@transkriptor.com
 3. Εάν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από το Get Safe Online σχετικά με τον τρόπο προστασίας των πληροφοριών σας, των υπολογιστών και των συσκευών σας από απάτη, κλοπή ταυτότητας, ιούς και πολλά άλλα ηλεκτρονικά προβλήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνσηwww.getsafeonline.org.

Διατήρηση δεδομένων

 1. Εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων.
 2. Ακόμη και αν διαγράψουμε τα Δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα για νομικούς, φορολογικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

 1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα σας:
  1. Δικαίωμα πρόσβασης– το δικαίωμα να ζητήσετε (i) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ανά πάσα στιγμή ή (ii) να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό». Όπου μας επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Εάν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης– το δικαίωμα διόρθωσης των Δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. Δικαίωμα διαγραφής– το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα Δεδομένα σας από τα συστήματά μας.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των Δεδομένων σας από εμάς– το δικαίωμα να μας «αποκλείσετε» από τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
  5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων– το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας.
  6. Δικαίωμα εναντίωσης– το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των Δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.
 2. Για να υποβάλετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται παραπάνω ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική μας βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας), επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@transkriptor.com
 3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού ενός παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με τα Δεδομένα σας, ενδέχεται να μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για την Ιρλανδία, αυτή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC). Τα στοιχεία επικοινωνίας του DPC μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπό τους στη διεύθυνσηhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Είναι σημαντικό τα Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εάν τα Δεδομένα σας αλλάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία τα διατηρούμε.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση τέτοιων ιστότοπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή τη δήλωση άλλων ιστότοπων πριν από τη χρήση τους.

Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης

 1. Η TEXTINTEL FZE μπορεί, κατά καιρούς, να επεκτείνει ή να μειώσει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ή/και τη μεταβίβαση του ελέγχου του συνόλου ή μέρους της TEXTINTEL FZE. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, όπου σχετίζονται με οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας που μεταβιβάζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, μεταφέρονται μαζί με αυτό το μέρος και ο νέος ιδιοκτήτης ή το νέο ελέγχον μέρος, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας παρασχέθηκαν αρχικά.
 2. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε Δεδομένα σε έναν υποψήφιο αγοραστή της επιχείρησής μας ή οποιουδήποτε μέρους της.
 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα με στόχο να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας.

Μπισκότα

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει και να έχει πρόσβαση σε ορισμένα cookies στον υπολογιστή σας. Η TEXTINTEL FZE χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσει το φάσμα των υπηρεσιών μας. Η TEXTINTEL FZE έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και γίνεται σεβαστό ανά πάσα στιγμή.
 2. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα Cookies: Παρακάτω είναι μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι πλήρες και ενημερωμένο, αλλά αν νομίζετε ότι έχουμε χάσει ένα cookie ή υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία, ενημερώστε μας.
  1. Απολύτως απαραίτητα cookies – Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.
  2. Cookies ανάλυσης/απόδοσης – Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
  3. Cookies λειτουργικότητας – Αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας χαιρετάμε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή γλώσσας ή περιοχής).
 1. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο.
 3. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 4. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και ότι συμβουλεύεστε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, εάν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου σας.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες γενικά σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή σας.
Αποκήρυξη
 
 1. Η χρήση και η μεταφορά από την Transkriptor σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή πληροφοριών που λαμβάνονται από Google API θα συμμορφώνεται με Google API Πολιτική δεδομένων χρήστη των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων Περιορισμένης χρήσης.

Γενικά

 1. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου όπου πιστεύουμε εύλογα ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης, στο βαθμό που απαιτείται, θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων αυτής της πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.
 3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, πράξη ή παράλειψη από ένα μέρος κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

Παιδιά κάτω των 16 ετών

 1. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να μην μας παρέχετε καμία πληροφορία μέσω της Ιστοσελίδας. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία από ή σχετικά με ένα παιδί κάτω των 16 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@transkriptor.com

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

 1. Η TEXTINTEL FZE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα πολιτική απορρήτου όπως κρίνει απαραίτητο κατά καιρούς ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στην Ιστοσελίδα και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TEXTINTEL FZE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@transkriptor.com