Privātuma politika

Privātuma politika

Šī konfidencialitātes politika tiek piemērota starp jums, šīs vietnes lietotāju un TEXTINTEL FZE, šīs vietnes īpašnieku un nodrošinātāju. TEXTINTEL FZE ļoti nopietni uztver jūsu informācijas privātumu. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz to, kā mēs izmantojam jebkurus un visus datus, ko mēs esam savākuši vai ko jūs sniedzat saistībā ar to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni

Definīcijas un interpretācija

Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantotas šādas definīcijas:

 1. Dati– kopā visu informāciju, ko jūs iesniedzat TEXTINTEL FZE, izmantojot Tīmekļa vietni. Šī definīcija attiecīgā gadījumā ietver datu aizsardzības tiesību aktos sniegtās definīcijas;
 2. Sīkfailus– neliela teksta datne, ko šī tīmekļa vietne ievieto jūsu datorā, kad apmeklējat noteiktas tīmekļa vietnes daļas un/vai izmantojat noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas. Sīkāka informācija par šajā tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm ir izklāstīta tālāk norādītajā punktā (Sīkfailus);
 3. Datu aizsardzības tiesību akti– visi piemērojamie tiesību akti, kas attiecas uz personas datu apstrādi, tostarp, bet ne tikai, Direktīva 96/46/EK (Datu aizsardzības direktīva) vai GDPR, un visi valsts īstenošanas normatīvie un sekundārie tiesību akti, kamēr GDPR ir spēkā Beļģijā;
 4. GDPR– Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, mēsvaimums
 6. ES tiesību akti par sīkdatnēm– 2003. gada Noteikumi par privātumu un elektronisko komunikāciju (EK direktīva), kas grozīti ar 2011. gada Noteikumiem par privātumu un elektronisko komunikāciju (EK direktīva) (grozījumi);
 7. Lietotājsvaitu– jebkura trešā persona, kas piekļūst Tīmekļa vietnei un nav vai nu (i) nodarbināta TEXTINTEL FZE un darbojas savas nodarbinātības gaitā, vai (ii) nav iesaistīta kā konsultants vai citādi sniedz pakalpojumus TEXTINTEL FZE un piekļūst Tīmekļa vietnei saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu; un
 8. Tīmekļa vietne– tīmekļa vietni, kuru pašlaik izmantojat,https://transkriptor.com/un visiem šīs vietnes apakšdomēniem, ja vien tie nav skaidri izslēgti ar saviem noteikumiem un nosacījumiem.

Šajā privātuma politikā, ja vien konteksts neprasa atšķirīgu interpretāciju:

 1. vienskaitlī ietilpst daudzskaitlis un otrādi;
 2. atsauces uz apakšpunktiem, punktiem, grafikiem vai papildinājumiem ir uz šīs privātuma politikas apakšpunktiem, punktiem, grafikiem vai pielikumiem;
 3. atsauce uz personu ietver firmas, uzņēmumus, valsts iestādes, trastus un personālsabiedrības;
 4. ar "ieskaitot" saprot "tostarp bez ierobežojumiem";
 5. atsauce uz jebkuru likuma normu ietver jebkādus grozījumus vai grozījumus tajā;
 6. virsraksti un apakšvirsraksti nav šīs privātuma politikas daļa.

Šīs privātuma politikas darbības joma

Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz TEXTINTEL FZE un Lietotāju darbībām saistībā ar šo vietni. Tas neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes, tostarp, bet ne tikai, uz saitēm, kuras mēs varam sniegt sociālo mediju vietnēm.

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem TEXTINTEL FZE ir "datu pārzinis". Tas nozīmē, ka TEXTINTEL FZE nosaka, kādiem nolūkiem un kādā veidā jūsu dati tiek apstrādāti.

Apkopotie dati

Mēs varam no jums ievākt šādus datus, kas ietver personas datus:

 1. vārds;
 2. amata nosaukums;
 3. profesija;
 4. kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adreses un tālruņa numuri;
 5. demogrāfiskā informācija, piemēram, pasta indekss, preferences un intereses;
 6. IP adrese (automātiski apkopota);
 7. tīmekļa pārlūkprogrammas veids un versija (automātiski apkopota);
 8. operētājsistēma (automātiski savākta);
 9. fiziskā adrese ;
 10. lietošanas dati par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni;
 11. ieraksts par saraksti, kas jums ir ar mums;
 12. sapulču audioieraksti (tikai sapulces, kurām lietotājs ir piešķīris ierakstīšanas atļauju)

katrā gadījumā saskaņā ar šo privātuma politiku.

Kā mēs apkopojam datus

Mēs apkopojam datus šādos veidos:

 1. jūs mums sniedzat datus;
 2. dati tiek saņemti no citiem avotiem; un
 3. Dati tiek apkopoti automātiski.

Dati, ko jūs mums sniedzat

TEXTINTEL FZE apkopos jūsu datus vairākos veidos, piemēram:

 1. kad jūs sazināties ar mums, izmantojot Tīmekļa vietni, pa tālruni, pastu, e-pastu vai izmantojot citus līdzekļus;
 2. kad jūs reģistrējaties pie mums un izveidojat kontu, lai saņemtu mūsu produktus / pakalpojumus;
 3. kad jūs aizpildāt aptaujas, kuras mēs izmantojam pētniecības nolūkos (lai gan jums nav pienākuma uz tām atbildēt);
 4. kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus;

katrā gadījumā saskaņā ar šo privātuma politiku.

Dati, kas saņemti no trešajām personām

TEXTINTEL FZE saņems datus par jums no šādām trešajām pusēm:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Kraukšķīgus;
 4. Tipa forma;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendāri

*Lietotāji, kuri izvēlas augšupielādēt failus, izmantojot YouTube augšupielādes integrāciju, piekrīt ievērot YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumus (https://www.youtube.com/t/terms), kas ir saistīti ar Google privātuma politiku (http://www.google.com/policies/privacy).

Dati, kas tiek apkopoti automātiski

Ciktāl jūs piekļūstat Tīmekļa vietnei, mēs automātiski apkoposim jūsu Datus, piemēram:

 1. mēs automātiski apkopojam noteiktu informāciju par jūsu vietnes apmeklējumu. Šī informācija palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes saturu un navigāciju, un tā ietver jūsu IP adresi, datumu, laikus un biežumu, ar kādu jūs piekļūstat vietnei, un veidu, kā jūs izmantojat un mijiedarbojaties ar tās saturu.
 2. mēs apkoposim jūsu datus automātiski, izmantojot sīkfailus, saskaņā ar sīkfailu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm un to, kā mēs tās izmantojam Tīmekļa vietnē, skatiet zemāk esošo sadaļu ar nosaukumu "Sīkdatnes".

Kā mēs izmantojam datus

 1. Jebkurus vai visus iepriekš minētos datus mēs laiku pa laikam varam pieprasīt, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo pakalpojumu un pieredzi, izmantojot mūsu vietni. Konkrēti, mēs varam izmantot datus šādu iemeslu dēļ:
  1. iekšējā lietvedība;
  2. mūsu produktu / pakalpojumu uzlabošana;
  3. mārketinga materiālu, kas varētu jūs interesēt, pārsūtīšana pa e-pastu;
  4. saziņai tirgus izpētes nolūkos, ko var veikt, izmantojot e-pastu, tālruni, faksu vai pastu. Šādu informāciju var izmantot, lai pielāgotu vai atjauninātu Tīmekļa vietni;
 2. Mēs varam izmantot jūsu datus iepriekš minētajiem mērķiem, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams mūsu likumīgajās interesēs. Ja jūs tas neapmierina, jums ir tiesības iebilst noteiktos apstākļos (skatiet sadaļu ar nosaukumu "Jūsu tiesības" zemāk).
 3. Lai piegādātu jums tiešo mārketingu pa e-pastu, mums būs nepieciešama jūsu piekrišana, vai nu izmantojot piekrišanu, vai "soft-opt-in":
  1. Vieglā piekrišana ir īpašs piekrišanas veids, kas tiek piemērots, kad esat iepriekš sazinājies ar mums (piemēram, jūs sazināties ar mums, lai lūgtu mums sīkāku informāciju par konkrētu produktu / pakalpojumu, un mēs reklamējam līdzīgus produktus / pakalpojumus). Saskaņā ar piekrišanu ar atvieglotiem nosacījumiem mēs uzskatīsim jūsu piekrišanu par sniegtu, ja vien jūs neatteiksieties.
  2. citiem e-mārketinga veidiem mums ir jāsaņem jūsu nepārprotama piekrišana; Tas ir, jums ir jāveic pozitīvas un apstiprinošas darbības, piekrītot, piemēram, atzīmējot izvēles rūtiņu, kuru mēs nodrošināsim.
  3. Ja jūs neapmierina mūsu pieeja mārketingam, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Lai uzzinātu, kā atsaukt savu piekrišanu, skatiet tālāk esošo sadaļu "Jūsu tiesības".
 4. Kad jūs reģistrējaties pie mums un izveidojat kontu, lai saņemtu mūsu pakalpojumus, šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde starp jums un mums un/vai pasākumu veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.
 5. Mēs izmantojam apkopotos datus, tostarp sapulces informāciju, piemēram, sapulces nosaukumu, sapulces saiti, datumu un laiku, šādiem mērķiem:

   

  1. Lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus un izpildītu mūsu līgumsaistības.
  2. Lai uzlabotu un uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, tostarp optimizētu sapulču plānošanu un pārvaldību.

Ar ko mēs kopīgojam datus

 1. Mēs varam kopīgot jūsu datus ar šādām personu grupām šādu iemeslu dēļ:
  1. mūsu darbinieki, aģenti un/vai profesionāli konsultanti — lai mēs varētu iesaistīties tiešajā mārketingā (piemēram, biļetenos vai mārketinga e-pasta ziņojumos par mūsu sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jūs interesēs).;
  2. trešo personu maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā Tīmekļa vietnē veiktos maksājumus, lai ļautu trešo pušu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt lietotāju maksājumus un atmaksas;
 2. Integrācija ar trešo pušu platformām:
  Kad jūs saistāt trešo pušu platformas, piemēram, Google Kalendāru un Apple iCal, ar mūsu Pakalpojumiem, jūs piešķirat mums atļauju jūsu vārdā pārsūtīt jūsu norādīto informāciju un datus, tostarp jūsu vārdu un e-pasta adresi, uz šiem trešo pušu pakalpojumiem. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu nevainojamu integrāciju un uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi.

katrā gadījumā saskaņā ar šo privātuma politiku.

Datu drošība

 1. Mēs izmantosim tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu Datus, piemēram:
  1. piekļuvi jūsu kontam kontrolē parole un lietotājvārds, kas jums ir unikāls.
  2. mēs glabājam jūsu Datus drošos serveros.
 2. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi ietver pasākumus, lai novērstu jebkādus iespējamus datu aizsardzības pārkāpumus. Ja jums ir aizdomas par jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu vai neatļautu piekļuvi tiem, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, sazinoties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: support@transkriptor.com
 3. Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju no vietnes Get Safe Online par to, kā aizsargāt savu informāciju, datorus un ierīces pret krāpšanu, identitātes zādzībām, vīrusiem un daudzām citām tiešsaistes problēmām, lūdzu, apmeklējiet vietniwww.getsafeonline.org.

Datu saglabāšana

 1. Ja vien ilgāks saglabāšanas periods nav nepieciešams vai atļauts ar likumu, mēs glabāsim jūsu datus savās sistēmās tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā konfidencialitātes politikā izklāstītos mērķus, vai līdz brīdim, kad jūs pieprasīsiet, lai dati tiktu dzēsti.
 2. Pat ja mēs dzēšam jūsu Datus, tie var saglabāties dublēšanas vai arhīva datu nesējos juridiskiem, nodokļu vai regulatīviem mērķiem.

Jūsu tiesības

 1. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu Datiem:
  1. Piekļuves tiesības– tiesības jebkurā laikā pieprasīt (i) mūsu rīcībā esošās informācijas kopijas par jums vai (ii) ka mēs pārveidojam, atjauninām vai dzēšam šādu informāciju. Ja mēs nodrošināsim jums piekļuvi mūsu rīcībā esošajai informācijai par jums, mēs neiekasēsim no jums maksu par to, ja vien jūsu pieprasījums nav "acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs". Ja mums ir likumīga atļauja to darīt, mēs varam noraidīt jūsu pieprasījumu. Ja mēs noraidīsim jūsu pieprasījumu, mēs jums paziņosim iemeslus, kāpēc.
  2. Tiesības labot– tiesības uz savu Datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
  3. Tiesības uz dzēšanu– tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam vai dzēšam jūsu Datus no mūsu sistēmām.
  4. Tiesības ierobežot to, kā mēs izmantojam jūsu datus– tiesības "bloķēt" mūs no jūsu Datu izmantošanas vai ierobežot veidu, kādā mēs tos varam izmantot.
  5. Tiesības uz datu pārnesamību– tiesības pieprasīt, lai mēs pārvietojam, kopējam vai pārsūtām jūsu Datus.
  6. Tiesības iebilst– tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu datus, tostarp gadījumos, kad mēs tos izmantojam savās likumīgajās interesēs.
 2. Lai uzdotu jautājumus, izmantotu kādas no savām iepriekš minētajām tiesībām vai atsauktu savu piekrišanu jūsu datu apstrādei (ja piekrišana ir mūsu juridiskais pamats jūsu datu apstrādei), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: support@transkriptor.com
 3. Ja jūs neapmierina veids, kādā mēs izskatām jūsu sūdzību saistībā ar jūsu datiem, jūs, iespējams, varēsit iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei. Īrijai tā ir Datu aizsardzības komisija (DPC). DAK kontaktinformāciju var atrast viņu tīmekļa vietnēhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Ir svarīgi, lai mūsu rīcībā esošie dati par jums būtu precīzi un aktuāli. Lūdzu, informējiet mūs, ja jūsu Dati mainās periodā, kurā mēs tos glabājam.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šī vietne laiku pa laikam var sniegt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādas vietnes un neesam atbildīgi par šo vietņu saturu. Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz to, kā jūs izmantojat šādas tīmekļa vietnes. Pirms to izmantošanas ieteicams izlasīt citu tīmekļa vietņu konfidencialitātes politiku vai paziņojumu.

Uzņēmuma īpašumtiesību un kontroles maiņa

 1. TEXTINTEL FZE laiku pa laikam var paplašināt vai samazināt mūsu uzņēmējdarbību, un tas var ietvert TEXTINTEL FZE vai tās daļas pārdošanu un/vai kontroles nodošanu. Lietotāju sniegtie dati, ja tie attiecas uz jebkuru šādi nodotu mūsu uzņēmējdarbības daļu, tiks pārsūtīti kopā ar šo daļu, un jaunajam īpašniekam vai jaunajai kontrolējošajai pusei saskaņā ar šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem būs atļauts izmantot datus mērķiem, kādiem tie sākotnēji mums tika piegādāti.
 2. Mēs varam arī izpaust datus potenciālajam mūsu uzņēmuma vai jebkuras tā daļas pircējam.
 3. Iepriekš minētajos gadījumos mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību.

Sīkfailus

 1. Šī vietne var ievietot un piekļūt noteiktām sīkdatnēm jūsu datorā. TEXTINTEL FZE izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot vietni, un lai uzlabotu mūsu pakalpojumu klāstu. TEXTINTEL FZE ir rūpīgi izvēlējies šos sīkfailus un ir veicis pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums vienmēr tiek aizsargāts un ievērots.
 2. Šī vietne var ievietot šādas sīkdatnes: Zemāk ir saraksts ar sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam. Mēs esam centušies nodrošināt, lai tas būtu pilnīgs un atjaunināts, bet, ja uzskatāt, ka esam palaiduši garām sīkfailu vai ir kādas neatbilstības, lūdzu, informējiet mūs.
  1. Obligātie sīkfaili – tie ir sīkfaili, kas nepieciešami mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Tie ietver, piemēram, sīkfailus, kas ļauj jums pieteikties mūsu tīmekļa vietnes drošajās zonās, izmantot iepirkumu grozu vai izmantot e-rēķinu pakalpojumus.
  2. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes – tās ļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu vietni, kad viņi to izmanto. Tas palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji viegli atrod meklēto.
  3. Funkcionalitātes sīkdatnes – tās tiek izmantotas, lai jūs atpazītu, kad atgriežaties mūsu vietnē. Tas ļauj mums personalizēt mūsu saturu jūsu vietā, sveikt jūs pēc vārda un atcerēties jūsu preferences (piemēram, jūsu valodas vai reģiona izvēli).
 1. Mēs izmantojamo Sīkdatņu sarakstu varat atrast Sīkdatņu sarakstā.
 2. Jūs varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkfailus savā interneta pārlūkprogrammā. Pēc noklusējuma lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču to var mainīt. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet palīdzības izvēlni savā interneta pārlūkprogrammā.
 3. Jūs varat izvēlēties dzēst Sīkdatnes jebkurā laikā; tomēr jūs varat zaudēt jebkādu informāciju, kas ļauj ātrāk un efektīvāk piekļūt vietnei, tostarp, bet ne tikai, personalizācijas iestatījumus.
 4. Ieteicams pārliecināties, ka jūsu interneta pārlūkprogramma ir atjaunināta, un iepazīties ar palīdzību un norādījumiem, ko sniedz jūsu interneta pārlūkprogrammas izstrādātājs, ja neesat pārliecināts par privātuma iestatījumu pielāgošanu.
 5. Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailiem, tostarp par to, kā tos atspējot, lūdzu, skatiet aboutcookies.org. Jūs atradīsiet arī detalizētu informāciju par to, kā izdzēst sīkfailus no sava datora.
Atruna
 
 1. Transkriptor no Google API saņemtās informācijas izmantošana un pārsūtīšana uz jebkuru citu lietotni atbilst Google API Pakalpojumu lietotāja datu politikas, tostarp Ierobežotās izmantošanas prasībām.

Vispārīgi

 1. Jūs nedrīkstat nodot nevienu no savām tiesībām saskaņā ar šo privātuma politiku nevienai citai personai. Mēs varam nodot savas tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūsu tiesības netiks ietekmētas.
 2. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds no šīs privātuma politikas noteikumiem (vai jebkura noteikuma daļa) ir nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms, šis noteikums vai tā daļa, ciktāl nepieciešams, tiks uzskatīts par dzēstu, un tas neietekmēs citu šīs privātuma politikas noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.
 3. Ja vien nav panākta cita vienošanās, neviena puses kavēšanās, darbība vai bezdarbība, īstenojot kādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm vai jebkurām citām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Bērni līdz 16 gadu vecumam

 1. Tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Mēs apzināti neapkopojam personisko informāciju no bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu pakalpojumus un nesniedziet mums nekādu informāciju, izmantojot Tīmekļa vietni. Ja mēs uzzināsim, ka esam apkopojuši vai saņēmuši personisku informāciju no bērna, kas jaunāks par 16 gadiem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs izdzēsīsim šo informāciju. Ja uzskatāt, ka mums varētu būt jebkāda informācija no vai par bērnu, kas jaunāks par 16 gadiem, lūdzu, sazinieties ar mums vietnē support@transkriptor.com

Izmaiņas šajā privātuma politikā

 1. TEXTINTEL FZE patur tiesības laiku pa laikam mainīt šo privātuma politiku, ja mēs to uzskatām par nepieciešamu vai kā to pieprasa likums. Jebkuras izmaiņas tiks nekavējoties publicētas Tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem, pirmo reizi izmantojot Tīmekļa vietni pēc izmaiņām.

Jūs varat sazināties ar TEXTINTEL FZE pa e-pastu support@transkriptor.com